Design/konstruksjon av kontrollanlegg
Tjenesten utføres på DAK-verktøyet E3 eller på tradisjonelt papirbasert vis. E3 er et avansert system med god fleksibilitet. Leverandør CCS i Skien.
Idriftsettelse
Utprøving og idriftsettelse utføres der dette er ønsket.
Feilsøking
Ved behov eller i kritiske situasjoner bistår Eldok AS også med feilsøking.
Materiell
Få Eldok AS til å bestille materiellet for deg. Alt fra enkeltprodukter til ferdig bygde skap.