1. Rendalen Kraftverk
Kunde: Eidsiva Energinett AS

Oppdrag: …. Nye feilskrivere. Ikke feilskrivere fra før.
1 stk. for 300kV linje
1 stk. for transformator
2 stk. for 132kV linje
1 stk. for 66kV linje

Utførelse: … Prosjektering hovedsaklig utført på eksisterende dokumentasjon.
Nye sider prosjektert på DAK.
Kunde utfører selv korrigering på originaler, teknisk tegning.

2. Kongsvinger Transformatorstasjon
Kunde: Eidsiva Energinett AS

Oppdrag: …. Nye KONGIK releer. Erstatter gamle.
3 stk. for 132kV linje
1 stk. for 66kV trafo

Utførelse: … Prosjektering hovedsaklig utført på eksisterende dokumentasjon.
Nye sider prosjektert på DAK.
Kunde utfører selv korrigering på originaler, teknisk tegning.

3. Røykås Transformatorstasjon
Kunde: …… Statnett SF

Oppdrag: …. Flytting/ombygging 18kV felt for stasjonstransformator.
Et "tomt" felt ble bygd opp med nye brytere etc.

Utførelse: … Prosjektering utført på eksisterende dokumentasjon.
Kunde utfører selv korrigering på originaler, teknisk tegning.

4. Rjukan
Kunde: …… Statnett SF

Oppdrag: …. Nye feilskrivere
Konstruksjon av standard "mobil" enhet for plassering av feilskriver.
2 stk. 300kV linjer
1 stk. 132kV linje

Utførelse: … Prosjektering utført på eksisterende dokumentasjon.
Nye sider prosjektert på DAK.

5. Kristiansand transf.stasjon
Kunde: …… Statnett SF

Oppdrag: …. Oppretting eksisterende dokumentasjon
Ny RTU, PLS for signaler samt diverse korrigering.
Omfang: hele anlegget
Montasje er utført. Utførelse: … Korrigering på eksisterende dokumentasjon.

6. Fåberg og Vågåmo Transformatorstasjoner
Kunde: …… Statnett SF

Oppdrag: …. Konstruksjon av styring for Oljeutskiller
1 stk. i Vågåmo
1 stk. i Fåberg

Utførelse: … Prosjektering utført på eksisterende dokumentasjon.
Nye sider prosjektert på DAK.

7. Skollenborg
Kunde: …… Hafslund Entreprenør

Oppdrag: …. Konstruere kontrollanlegg til nytt utendørs 50kV anlegg.
Anlegget er et en-fase anlegg for jernbane.
2 stk. linjefelt. =LG1-2 samt =LG3
1 stk. trafofelt =TG1-2
1 stk. ss-felt =SG1

Utførelse: … All prosjektering utført på DAK.

8. Bouri
Kunde: …… Drammen ElektroAutomasjon AS

Oppdrag: …. Engineering automatikk-tavler.
Tavlene er for industri og offshore.

Utførelse Prosjektering på DAK, utført på kunde sitt dataanlegg, programvare E3.
Samme programvare benyttes av Eldok AS.

9. Halden
Kunde: …… Statnett SF

Oppdrag: …. Oppretting/gjennomgang av all dokumentasjon for 47kV anlegg.

Utførelse: Korrigering på eksisterende dokumentasjon.
DAK benyttet på nye tegninger der de gamle var preget av aldring og dårlig kvalitet.

10. Leirdøla Kraftverk
Kunde: …… Luster Energiverk AS

Oppdrag: …. Dokumentasjon 18kV spole + regulator
Ny jordslutningsspole. Montasje av kunde etter dokumentasjon fra Eldok AS.

Utførelse: Prosjektering på DAK samt korrigering eksisterende skjemaer