Eldok AS er opprettet pr. 1 januar 2003. Selskapet er registrert som AS i Brønnøysundregisteret med org. nr. 985 251 517. Tross den korte tiden har selskapet utført varierte oppgaver innenfor bransjen.
Sellihca
Selskapet er registrert i det nordiske kvalifiseringssystemet Sellihca. Systemet benyttes av deltakende energiselskaper for å velge leverandører av varer, tjenester og entrepriser.
Mål og verdier
Eldok AS vil være verdiskapende gjennom sitt arbeid. Kvalitet og konkurransedyktige priser ligger som basis for arbeidet som utføres.
Beliggenhet
Eldok AS har tilhold på Kjeller ved Lillestrøm. Nærhet til Oslo samt hovedflyplassen på Gardermoen skaper enkel tilgjengelighet, samt god flexibilitet for å besøke kunder. (Se under linken kontakt for kart og kontakt informasjon)