Eldok AS
Org. nr. 985 251 517
Postadresse:
Postboks 129
2027 Kjeller
Besøksdresse:
Gåsevikveien 8
2027 Kjeller
Tlf:          63 89 29 25
Mobil:     90 72 22 38
Fax:        63 89 29 01
Email:    ragnar.moen@datek.no